Organy Fundacji

Zarząd Fun­da­cji:

Pre­zes Fun­da­cji – Sylwia Ciołek
Wiceprezes Fundacji – Paulina Sowa
Wiceprezes Fundacji – Ewelina Pyzik

Rada Fun­da­cji:

Kinga Gołębiowska
Robert Mosek
Joanna Sieklucka

Opublikował: Sebastian Skórski
Data Publikacji: 10.09.2020