Organy Fundacji

Zarząd Fun­da­cji:

Pre­zes Fun­da­cji – Sylwia Ciołek
Wiceprezes Fundacji – Paulina Sowa

Rada Fun­da­cji:

Kinga Gołębiowska
Robert Mosek
Karolina Siemion-Kuć

Opublikował: Sebastian Skórski
Data Publikacji: 01.01.2015