Organy Fundacji

Zarząd Fun­da­cji:

Pre­zes Fun­da­cji – Sylwia Ciołek
Wiceprezes Fundacji – Paulina Sowa
Wiceprezes Fundacji – Ewelina Pyzik

Rada Fun­da­cji:

Joanna Dudzińska
Kinga Gołębiowska
Robert Mosek

Opublikował: Sebastian Skórski
Data Publikacji: 15.02.2023